De 6 stappen van een bouwtraject

Een volledig bouwtraject bestaat uit zes stappen: vanaf het maken van de plannen tot aan de uitvoering. Wil je een nieuw huis laten bouwen? Of wil je je huis laten verbouwen? Een bouwcoach helpt je bij alle stappen in het traject. Is begeleiding van begin tot eind niet nodig, maar heb je alleen hulp nodig bij bijvoorbeeld de aanvraag van vergunningen? Dan is het ook mogelijk om een bouwcoach voor slechts één of een aantal van de stappen in te schakelen.

Hieronder lichten we de verschillende stappen toe. Een bouwtraject begint bij het maken een plan. Als je gaat nieuwbouwen starten we met kavelselectie. Ga je verbouwen? Ook dan is een concreet plan heel belangrijk. Je woning moet er mooi uit komen te zien, maar hoe wordt het ontwerp functioneel en toekomstbestendig? Hoe zit het met vergunningen en offertes? En wie gaat de woning bouwen?

Een bouwcoach van Woning van Nu helpt je bij al deze vragen. Hij begeleidt je onbezorgd door het gehele bouwtraject. Of door slechts een onderdeel hiervan. Zo kun je bewuste keuzes maken, binnen budget blijven en uiteindelijk heerlijk wonen!

Kortom, je kunt ervoor kiezen om alle stappen met een bouwcoach te doorlopen, maar je kunt ook één of meerdere stappen los afnemen. 

Let op! De kosten die je uitgeeft aan een bouwcoach kun je met de financiering van je ver- of nieuwbouwplannen meenemen. Denk hierbij dat het inschakelen van een bouwcoach geld kost, maar deze kosten kun je zeker terugverdienen. Het bouwtraject verloopt zonder zorgen, en je voorkomt problemen en extra kosten doordat je vroegtijdig keuzes maakt en niet achter de feiten aanloopt.

1

Haalbaarheidscheck

Haalbaarheidscheck

v.a. €350

inlc. BTW

Deze haalbaarheidscheck volgt na een gratis kennismakingsgesprek en is bedoeld om snel naar je woondroom plannen te kijken. We adviseren niet op basis van onderzoek, maar op basis van onze ervaring. We coachen in keuzes en vervolgstappen.

De bouwcoach helpt om het bouwplan van de opdrachtgever concreet te maken. De bouwcoach maakt inzichtelijk voor welke werkzaamheden een vergunning nodig is en laat de bouwmogelijkheden zien om de ver- of nieuwbouw zo efficiënt mogelijk te realiseren.

Met deze haalbaarheidscheck bespreken we onderdelen uit stap 2, maar dan zonder onderzoek. In stap 2 voeren we daadwerkelijk onderzoek uit en steken we veel tijd in het opzetten van een gedetailleerde begroting.

Kosten: € 350,- incl. BTW. (1 coaching + product)
Deze check levert de volgende inzichten op:
1) De haalbaarheid van mijn plan op de kavel ten opzichte van de regelgeving (bestemmingsplan en bouwbesluit).
2) De haalbaarheid van het bouwplan binnen budget.

2

Bouwplan concreet maken

Bouwplan concreet maken

v.a. €900

incl. BTW

We zetten jouw woondroom om in een uitgebreid Plan van Eisen. Bij deze stap helpt de bouwcoach om het bouwplan van de opdrachtgever tot op detailniveau concreet te maken. Op basis van onderzoek maakt de bouwcoach inzichtelijk voor welke werkzaamheden een vergunning nodig is en laat de bouwmogelijkheden zien om de ver- of nieuwbouw zo efficiënt mogelijk te realiseren.

Door het bouwplan op detailniveau vast te leggen worden kosten concreet vastgelegd. Aan de hand van wat tips en tops van de bouwcoach kan de opdrachtgever bepalen of zijn bouwplan binnen budget valt voordat er daadwerkelijk kosten gemaakt worden. En dit vóór het inschakelen van een architect, het verzorgen van de vergunning en het starten met de werkzaamheden.

Zonder dit haalbaarheidsonderzoek loop je als opdrachtgever het risico dat er veel meer bijkomende kosten naar voren komen die niet zijn voorzien.

Kosten: € 900,- incl. BTW. (2 coachingen + producten)
Deze stap levert de volgende producten op:
1) Een slim en concreet Plan van Eisen (incl. 3D schets)
2) Begroting van de bouwkosten

3

Bouwkundig ontwerp

Bouwkundig ontwerp

v.a. €900

incl. BTW

De woonwensen worden in deze fase stapsgewijs vertaald naar een bouwkundig ontwerp. Bij deze stap helpt de bouwcoach de opdrachtgevers bij het selecteren van de materiaaltypen en kleuren. Hij legt uit hoe materiaalkeuze, het bouwsysteem, de constructie en het energieconcept met elkaar te maken hebben en elkaar kunnen beïnvloeden. Daarnaast begeleidt de bouwcoach de uitwerking van het Plan van Eisen (jouw woondroom op papier) en het vertalen naar een definitief ontwerp. De bouwcoach toetst of het ontwerp binnen budget blijft. Indien nodig wordt samen met de opdrachtgever gepuzzeld om het ontwerp alsnog binnen budget te houden door andere keuzes te maken.

Kosten: € 900,- incl. BTW. (2 coachingen + producten)
Deze stap levert de volgende producten op:
1) Plan van Eisen uitgebreid met materiaalgebruik en kleuren
2) Bijgewerkte begroting van de bouwkosten

4

Vergunning

Vergunning

v.a. €900

incl. BTW

Bij het vergunningstraject begeleidt de bouwcoach de uitwerking van de vergunningsstukken. Hij bewaakt het bouwplan en controleert of de bouwtekeningen, de EPC-berekening, de GWW-berekening en de constructieberekeningen met elkaar kloppen. Dit voorkomt grote vertraging bij het vergunningstraject en zo verloopt de aanvraag veel soepeler.

Kosten: € 900,- incl. BTW. (2 coachingen + producten)
Deze stap levert de volgende producten op:
1) Alle stukken (tekeningen en berekeningen) die nodig zijn voor het vergunningstraject. Denk aan constructierapport, daglicht, ventilatie, energieprestatie coëfficiënt (EPC), leidingen en installaties. Let op: deze stukken worden door een derde partij gemaakt. Tegen een gunstig tarief kan de Woning van Nu deze stukken ook zelf opstellen.

5

Aanbesteding

Aanbesteding

v.a. €900

inlc. BTW

Bij de aanbesteding helpt de bouwcoach bij het opstellen van een goed bestek. Omdat het bestek een juridisch document is waarin alle verantwoordelijkheden worden vastgelegd tijdens de bouw, is het van groot belang dat het goed wordt opgesteld en dat alle details er in worden vermeld. Aan de hand van het bestek helpt de bouwcoach bij de aanbesteding. We helpen bij het vinden van een geschikte aannemer en we begeleiden bij het maken van de benodigde contracten en ondersteunen bij het uiteindelijke selecteren van de aannemer.

Kosten: € 900,- incl. BTW. (2 coachingen + producten)
Deze stap levert de volgende producten op:
1) Begeleiding bij het opstellen van een uitgebreide bouwbestek
2) Begeleiding bij het vastleggen van een begroting van de bouwkosten onderbouwd met offertes

6

Uitvoering

Uitvoering

v.a. €900

incl. BTW

Tijdens de uitvoering van de bouw houdt de bouwcoach toezicht en controleert hij of het bestek wordt nageleefd. Zo voorkomt de bouwcoach dat er onnodige kosten bijkomen die niet begroot zijn. Bij de oplevering voert de bouwcoach de eindcontrole uit en bevestigt hij of het bestek volledig is nageleefd. Is uw woondroom daadwerkelijk gerealiseerd? Dan overhandigt de bouwcoach de sleutels en kunt u beginnen met wonen in uw droomhuis!

Kosten: € 900,- incl. BTW. (2 coachingen + producten)
Deze stap levert de volgende producten op:
1) Verslag van elk controle en terugkoppeling aan de opdrachtgever
2) Sleutel van de beloofde droomwoning


Let op! De kosten die je uitgeeft aan een bouwcoach kun je met de financiering van je ver- of nieuwbouwplannen meenemen.

Meer informatie? Stel je vraag aan onze bouwcoaches!