De bewoners van dit mooi monumentaal pand heeft Eksom gevraagd een dakopbouw te ontwerpen dat onder beschermd stadsgezicht valt. Het pand maakt deel uit van het historische aaneengesloten bebouwingslint langs de Noordzijde van de Lange Haven, waarvan de ontstaansgeschiedenis afleesbaar is in de architectuur. De aanwezige symmetrie van beide panden worden met behulp van het ontwerp versterkt en is het doel om de vorm, materiaal en verhoudingen gelijk te laten blijven. Op deze manier passen beide panden goed in het klassieke straatbeeld van de Lange haven.

Meer informatie? Stel uw vraag aan onze bouwcoaches!